Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví v ČR

Internetové bankovnictví je fenoménem současnosti a dnes již také běžným způsobem obsluhy bankovních účtů, který během pár let naprosto minimalizuje naše návštěvy kamenných poboček českých bank. Prostřednictvím internetového bankovnictví dnes již běžně podáváme příkazy k platbě, čteme výpisy transakcí, žádáme o celou řadu bankovních služeb. Zřizujeme Kreditní karty, žádáme o půjčky a úvěry, hypotéky apod.

Internetové bankovnictví v současné době v ČR poskytuje celá řada bank, především Česká spořitelna (SERVIS24), ČSOB, ČSOB ve spolupráci s poštou (erasvět internetové bankovníctví) , Komerční banka, Raiffeisenbank, ING Bank, GE Money, ale i mnoho tzv „nových“ a nízkonákladových bank jako např., AirBank (AirBank internet banking ), mBank (mBanka internetové bankovnictví ), Fio banka (Fiobanka internetbanking) , Equabank a další. Vzhledem k popularitě jednotlivých internetbanking systémů by Vás mohly zajímat tyto naše nejnavštěvovanější výše uvedené stránky.
Výhody internetového bankovnictví

jsou zřejmé. Nemusíme nikam chodit, vše zvládneme od svého počítače, tabletu, nebo dokonce jen mobilního telefonu. Šetříme tak nesmírně mnoho času, který jsme v minulosti promeškali každodenními vycházkami do bank. Pro banky je internetové bankovnictví provozně levnější především vzhledem k tomu, že zákazníci nepotřebují mnoho péče od klasických poboček. Proto může být poboček méně, nebo mohou být méně rozsáhlé a personálně úsporněji obsazené. Internetové bankovnictví eliminuje podvody, ke kterým docházelo přímo na pobočkách např. v případě odcizení OP, napodobení podpisového vzoru apod. Při dodržování elementárních bezpečnostních pravidel a určité počítačové gramotnosti tak může být internetové bankovnictví i podstatně bezpečnější pro klienty bank, jejich účty a peníze na nich uložené.

Náš tip: Půjčovna karavanů a obytných aut.

Nevýhody internetového bankovnictví

Nevýhody internetového bankovnictví samozřejmě také existují. Každému zákazníkovi může občas chybět „živý element“ na druhé straně pultu, zvláště když má nějaký nestandardní problém či požadavek. Stejný problém může mít samozřejmě každý, kdo je internetově nevybavený, internetově nezkušený, starší, popřípadě tělesně handicapovaný (slepý) apod.

Vážně je potřeba brát také veškerá bezpečnostní rizika plynoucí z obsluhy Vašich účtů prostřednictvím internetu. Je potřeba chránit svůj počítač, tablet či mobilní telefon hesly, nezanedbávat antivirovou ochranu, nepřistupovat ke svým účtům z cizích nezabezpečených zařízení. Bezpečností internetového bankovnictví se na tomto webu budeme podrobněji zabývat, především v sekcích k tomu určených (viz. hlavní menu).

Bezpečnost v momentě přihlašování do internetového bankovnictví

Přihlašování do Vašeho internetového bankovnictví je jedním z momentů, kdy je potřeba nejvíce dbát bezpečnostních pravidel.** Bezpečnost v momentě přihlašování si zaslouží samostatné texty a bude řešena v sekcích jednotlivých bank popisovaných na tomto webu(vzhledem ke specifikům ochrany bezpečnosti jednotlivých bank). Jde především o ochranu Vašeho hesla, uživatelského jména apod. Problematiku podrobně nastudujte na našich velmi navštěvovaných stránkách, především na éra přihlášení, SERVIS24 přihlášení na účet, UniCreditbank internetové bankovnictví, AirBank internet banking, Fiobanka internetbanking přihlášení. Pro jiné banky hledejte potřebné bezpečnostní informace přímo u mateřských bank. Tam by mělo být vše a velmi aktuální.

Bezpečnostní pravidla pro internetové bankovnictví

je potřeba respektovat a plně se jimi řídit. Nastudujte proto tuto problematiku také přímo v podobě, ve které jí doporučují přední české bankovní ústavy. Bezpečnostní desatero Poštovní spořitelny naleznete zde. Dále si prostudujte informace o bezpečnosti dle České spořitelny, také mrkněte na desatero bezpečnosti podle Komerční banky. Rozhodně se vyplatí podobné návody číst i od ostatních bank, především té, které jste klientem. Bezpečnostní pravidla je nutné mít na paměti především při přihlašování do dané služby.